Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма 2018-2019 г.
Образователна програма 2017-2018 г.
Ден на отворени врати 2017 г.
Ден на отворени врати 2018 г.
Ден на отворени врати 2019 г.
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Образователна програма 2018-2019 г.  
 

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас с подкрепата на Регионално управление на образованието – Бургас организират КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА за студенти и ученици 


Районен съд – Бургас и ПГМЕЕ - Бургас заедно за "Институционално грамотни" 


Районен съд – Бургас посрещна студенти от бургаския университет „Проф. д-р А. Златаров“ 


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
С настоящото Ви информираме, че Пленумът на Висшия съдебен съвет
обявява конкурс
за есе на тема „Откровено за съдебната власт”.

Конкурсът е предназначен за ученици от VIII до XII клас.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г. включително на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса, който можете да изтеглите
оттук.
Допълнителна информация за конкурса можете да намерите на следния линк -
http://www.vss.justice.bg/page/view/8812.
Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет
на 07.06.2019 г.

Районен съд – Бургас

 


Употребата на наркотични вещества и последствията представи районен съдия пред осмокласници от Гимназия по туризъм в Бургас

 


Наказателните процеси и правораздаването бе тема на поредния открит урок в Немската гимназия в Бургас

 


Темата за домашното насилие и мерките за защита предизвика интереса на млади математици

 


Районен магистрат и полицейски инспектор на открит урок за наркотичните вещества в Немската гимназия в Бургас

 


 

Окръжен и Районен съд – Бургас отличиха даровити ученици. Стартира новата Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР