Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
СЪДЕБНА ПРОГРАМА
МЕДИАТОРИ - ВИЗИТКА
КОНТАКТИ ЦЕНТЪР
МАТЕРИАЛИ - МЕДИАЦИЯ
ПУБЛИКАЦИИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 МЕДИАЦИЯ    ПУБЛИКАЦИИ  
 

Среща на тема "Медиацията и приложението ѝ в дела, в които се засягат интересите на деца" се проведе в Окръжен и Районен съд - Бургас

 


  Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас провеждат дни на медиацията 


 

  Десет процедури по медиация, три – завършили със споразумение одобрено от съда, регистрира до момента Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас 


 

  Национални дни на медиацията  в Окръжен и Районен съд - Бургас
13 - 17 ноември 2017 г.
 


Поредна успешна медиация се проведе в Окръжен съд и Районен съд – Бургас


 

  Ученици от Гимназия за романски езици "Г. С. Раковски" гостуваха на Окръжен и Районен съд - Бургас

  


 На образователен форум бе представен метода "Медиация за решаване на конфликтни ситуации в училище


(снимки) 


 

Окръжен магистрат и медиатори от Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас представиха способа медиация пред ученици от Английската гимназия


  С откриване на Център по медиация, провеждане на симулативна медиация и лекция за представяне на професиите съдия, прокурор и следовател се проведе Денят на отворени врати, който организираха Бургаският Окръжен и Районен съд тази година

 


 

 „Бургас и медиацията – новата инициатива на най-иновативния град“ бе мотото на първата част от провеждания днес Ден на отворени врати в Окръжен и Районен съд – Бургас

Инициативата „Ден на отворени врати“ е традиционна за съда и се провежда в навечерието на 16 април - Денят на Българската Конституция, който с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.,  поставя началото и въвежда правото като основополагащ принцип в устройството на  младата българска държава.

Шестима медиатори от новооткрития Център по медиация към Окръжен и Районен съд - Бургас представиха пред публиката, изпълнила Зала 2 на Съдебната палата, процес по Симулативна медиация. Присъстващите гости от обществени и общински и неправителствени организации, търговски структури,  студенти от двата бургаски университета и ученици от Немската и Английска гимназии, задаваха въпроси, свързани със способа за извънсъдебно разрешаване на спорове. Съществува ли комуникация между медиатора и съдията в съдебния процес; може ли за влязло в сила съдебно решение, което не се изпълнява, да бъде потърсена помощ от медиатори?! Медиатори от Центъра за разрешаване на спорове, гр. София представиха своя опит в процеса на медиация и бяха модератори на разиграния казус – спор от бургаските си колеги. С прожекция на филми и с документирани демонстрации по медиация те обясняваха процеса и функциите на медиацията, като способ.

72 са действащите медиатори в Бургас, от общо 1784 за страната. 16 медиатори вече са вписани към открития Център по медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас.

Ден на отворени врати 2017 г.
Окръжен и Районен съд - Бургас

Административният ръководител, Председател на Окръжен съд – Бургас, Боряна Димитрова, се обърна към гостите с думите: „Ролята на съда в процеса е само една – да препрати страните към медиация. Колко по-добре би било страните да решат спора с медиация, не да влизат в съдебна зала. За успешната медиация са необходими добра воля, два стола и една маса!“

Окръжен и Районен съд – Бургас получиха поздравителни  адреси, сред които привествие за инициативата и от областния управител Вълчо Чолаков: „Привествам усилията, които ежедневно полагате за отваряне на съдебните власти към българските граждани. Вярвам, че всички ние като ръководители на ведомства, имаме ангажимент да гарантираме прозрачност и достъпност на институциите! В мое лице и в лицето на институцията, която предтавлявам, може да разчитате на подкрепа и добро сътрудничество, при реализиране на инициативи в полза на област Бургас.“

Денят на отворени врати в Окръжен и Районен съд – Бургас продължи следобяд с лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Ученици от 10-ти класове на ПГЧЕ „Васил Левски“ и ПГСАГ „Кольо Фичето“ имаха възможност да влязат в съдебни заседания по гражданско и търговско дело, да разгледат деловодствата и специализираните зали в двата съда.

Откриване на Център по медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас

(снимки Николай Недев, фотограф)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР