Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма 2018-2019 г.
Образователна програма 2017-2018 г.
Ден на отворени врати 2017 г.
Ден на отворени врати 2018 г.
Ден на отворени врати 2019 г.
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Ден на отворени врати 2017 г.  
 

С откриване на Център по медиация, провеждане на Симулативна медиация и лекция за представяне на професиите съдия, прокурор и следовател се проведе Денят на отворени врати, който организираха  Бургаският Окръжен и Районен съд тази година

 

Окръжен и Районен съд – Бургас организираха съвместно за поредна година превърналата се в традиционна инициатива „Ден на отворени врати в Съдебната палата“, на 06.04. Събитието стартира с откриване на Център за медиация и спогодби към двата съда.

Инициативата за разработване на съдебна програма за медиация в Окръжен и Районен съд – Бургас стартира през месец октомври 2012 г., когато е проведен „Месец на медиацията“, който е повторен и през 2014 г. Целта на „Програмата за медиация на Окръжен и Районен съд – Бургас“ е да се създадат нагласи у обществото към по-широко използване на алтернативни подходи за разрешаване на спорове и в частност медиацията, като извънсъдебен способ. Медиацията е доброволна и неформална процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. Медиацията събира страните по спора с неутрална трета страна – медиатор, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение. Медиацията позволява на страните, замесени в спора, да вземат активно участие в разрешаването на проблема си.

Съдебната програма за медиация в Окръжен и Районен съд – Бургас си поставя за цел да предостави информация на страните за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез процедура по медиация; осигурява им съдействие от страна на квалифициран съдебен служител – координатор на място в съдебната палата, който ще отговаря на въпроси и запитвания във връзка с услугите и възможностите, предоставяни от съдебната програма за медиация. Желаещите да решат своите спорни въпроси чрез способа могат да получат информация за медиаторите и за центровете за медиация, които са поели ангажимент да предоставят услуги по правилата на съдебната програма.

„Бургас и медиацията – новата инициатива на най-иновативния град“ бе мотото на първата част от провеждания днес Ден на отворени врати в Окръжен и Районен съд – Бургас

Инициативата „Ден на отворени врати“ е традиционна за съда и се провежда в навечерието на 16 април - Денят на Българската Конституция, който с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.,  поставя началото и въвежда правото като основополагащ принцип в устройството на  младата българска държава.

Шестима медиатори от новооткрития Център по медиация към Окръжен и Районен съд - Бургас представиха пред публиката, изпълнила Зала 2 на Съдебната палата, процес по Симулативна медиация. Присъстващите гости от обществени и общински и неправителствени организации, търговски структури,  студенти от двата бургаски университета и ученици от Немската и Английска гимназии, задаваха въпроси, свързани със способа за извънсъдебно разрешаване на спорове. Съществува ли комуникация между медиатора и съдията в съдебния процес; може ли за влязло в сила съдебно решение, което не се изпълнява, да бъде потърсена помощ от медиатори?! Медиатори от Центъра за разрешаване на спорове, гр. София представиха своя опит в процеса на медиация и бяха модератори на разиграния казус – спор от бургаските си колеги. С прожекция на филми и с документирани демонстрации по медиация те обясняваха процеса и функциите на медиацията, като способ.

72 са действащите медиатори в Бургас, от общо 1784 за страната. 16 медиатори вече са вписани към открития Център по медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас.

Ден на отворени врати 2017 г.
Окръжен и Районен съд - Бургас

Административният ръководител, Председател на Окръжен съд – Бургас, Боряна Димитрова, се обърна към гостите с думите: „Ролята на съда в процеса е само една – да препрати страните към медиация. Колко по-добре би било страните да решат спора с медиация, не да влизат в съдебна зала. За успешната медиация са необходими добра воля, два стола и една маса!“

Окръжен и Районен съд – Бургас получиха поздравителни  адреси, сред които привествие за инициативата и от областния управител Вълчо Чолаков: „Привествам усилията, които ежедневно полагате за отваряне на съдебните власти към българските граждани. Вярвам, че всички ние като ръководители на ведомства, имаме ангажимент да гарантираме прозрачност и достъпност на институциите! В мое лице и в лицето на институцията, която предтавлявам, може да разчитате на подкрепа и добро сътрудничество, при реализиране на инициативи в полза на област Бургас.“

Денят на отворени врати в Окръжен и Районен съд – Бургас продължи следобяд с лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Ученици от 10-ти класове на ПГЧЕ „Васил Левски“ и ПГСАГ „Кольо Фичето“ имаха възможност да влязат в съдебни заседания по гражданско и търговско дело, да разгледат деловодствата и специализираните зали в двата съда.

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР