Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма 2018-2019 г.
Образователна програма 2017-2018 г.
Ден на отворени врати 2017 г.
Ден на отворени врати 2018 г.
Ден на отворени врати 2019 г.
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Проекти  
 Проекти

 

 Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев

Пресконференция, Бургас - 26 май 2015 г.

Резюме на проекта

Работна среща за представяне на специализирана програма за специализация по домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати - 3 юли 2015 г.

 


 

 Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет

   

   Районен съд - Бургас участва в изпълнението на дейност 5.2. "Посещение на студентите в реална работна среда"

  Студенти по право черпят знания от Районен съд - Бургас

       

 

 

  

  Снимка 2 от срещата

Снимка 3 от срещата

 


 Проект "Правосъдие - приятел на детето",
изпълняван от Международна социална служба - България

Районен съд - Бургас е пилотен съд по проекта

Информационна среща за родители в процес на раздяла

Информационна брошура на проекта

Работна среща по проекта

 Снимка от работната среща

Районен съд - Бургас оборудва стая и съдебна зала за изслушване на деца


 Информационна програма за родители в раздяла  

Десет съвета от експерти към родители относно децата и развода


 

Проект "Правосъдие - близо до хората",
изпълняван от Център на НПО в Разград

 

В рамките на проекта в Районен съд - Бургас се извърши гражданско наблюдение по темите - Етично поведение и конфликт на интереси, Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на плащане, комисиионни, посредници), Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата, както и Правосъдие за децата.

РЕЗЮМЕгр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР