Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма 2018-2019 г.
Образователна програма 2017-2018 г.
Ден на отворени врати 2017 г.
Ден на отворени врати 2018 г.
Ден на отворени врати 2019 г.
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Инициативи и събития  
 Инициативи и събития

Студенти се обучаваха по медиация в бургаските Окръжен и Районен съд


В Районен съд – Бургас се проведе регионално обучение за киберпрестъпленията и сигурността


Европейски съдии присъстваха на наказателно и гражданско дело в Районен съд – Бургас


 Районен съд – Бургас организира обучение за проблемите и практиките в заповедното производство 


Бургаски магистрати с предложения за бързи и ефективни процеси


  Окръжен и Районен съд - Бургас посрещнаха лазарки

 


 

   Студенти по право направиха работна визита в Районен съд - Бургас

 

 

 

 


 Група ученици от бургаската Гимназия за чужди езици посетиха открити съдебни заседания на Районен съд – Бургас


 Темата за наркотичните вещества и наказателната отговорност от подобни престъпления предизвика бурен дебат в Гимназия за чужди езици „В. Левски“


Ученици от Гимназия за чужди езици „Васил Левски“ в Бургас слушаха първи правни лекции от Образователната програма през тази година


Окръжни и районни съдии, прокурори и следователи възпитават в правна култура младите хора на Бургас


Районни съдии проведоха работна среща с европейски магистрати


Ученици от ОУ "Климент Охридски" посетиха Районен съд - Бургас


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особеностите на съдебните процедури с участието на деца бяха представени на семинар в Районен съд - Бургас


 

Студенти от Университет „Проф. Асен Златаров“ посетиха Районен - съд – Бургас

СНИМКА            СНИМКА 


 

 

 

 

Отчетно събрание на Районен съд - Бургас

 

 


    

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ НА ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС (2014 – 2015 г.)
Соня Иванова, докторант, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме:          Изграждането на бранд идентичност, чрез организационното развитие и комуникационна стратегия на Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., ще бъде обект на настоящото изследване. Ще се проследят мерките, които съдебната институция прилага в своята работа, с цел подобряване на комуникацията и създаването на бранд визия. Ще бъде изследван научния проблем, може ли да се трансформира съдът в бранд в съзнанието на обществото. Създаването на бранд идентичност, базирана на компетенциите и прилагането на законите от Бургаския Окръжен и Районен съд, в изследвания период.
Ключови думи: бранд, идентичност, организационно развитие, съд.
 „Брандингът е нов начин на мислене, чрез който управляваме организации и пазари, производство и потребление.“
.
          „В историята на века на “Аза” станахме свидетели на раждането на нещо важно: продукт, който не се определя от неговата функционалност, а от промяната в схващанията и възприятията на хората за него“. Този процес, който изследва Корнбергер, очертава „бранда“ като интерфейс между емоционалния свят на потреблението и рационалният свят на производството. (, 2010, с.13) Тезата на учения е в основата на настоящата статия и научният проблем в нея, успяват ли да изградят бранд идентичност Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., чрез своето организационно развитие и комуникационната стратегия, която прилагат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстът на есето може да бъде изтеглен оттук


 


 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2015 г.

Конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”
 

Награда за медийно отразяване на информационната кампания „Дни на отворените врати”

300 гости за Деня на отворени врати в Съдебна палата Бургас

 ТУК можете да видите видео от Деня на отворените врати


 

Работа по дела с участие на деца представи Районен съд - Бургас пред бъдещи социални педагози от Университет "Проф.д-р Асен Златаров"

 

СНИМКА            СНИМКА 

 


На 12 ноември 2014 г. започна „МЕСЕЦ НА МЕДИАЦИЯТА“. Инициативата е на Окръжен съд и Районен съд - Бургас с участието на медиатори от град Бургас.

 


 

Над 200 ученици и студенти посетиха Деня на отворени врати в Апелативен, Окръжен и Районен съд - Бургас 


 Японски преподавател по право гостува в Съдебна палата - Бургас 


   Съдия от Окръжен съд – Берлин на посещение в Районен съд – Бургас

В периода 2-6 декември 2013 г. на посещение в Районен съд – Бургас е магистрата Мартин Мроск от Окръжен съд – Берлин. Посещението се реализира в рамките на Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, в която участва Националният институт на правосъдието.
Целта на визитата е магистратът да се запознае с организацията и работата на Българската правосъдна система и в частност с практиката на съдилищата от Бургаския съдебен район.
В програмата му са предвидени, както посещения на съдебни заседания в Районен съд и в Окръжен съд, така и непосредствени срещи и диалог със съдии от Бургаския съдебен район.
Съдия Морск има тригодишен опит в съдебната система на Германия – една година като граждански съдия и две като наказателен.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР